Årsrapport 2015

Med kraft til å skape!

TUSSA - ÅRSRAPPORT 2015

 

Fjoråret i korte trekk:

Tussakonsernet har eit betre resultat i 2015 enn i 2014, men det er likevel svakt. Hovudforklaringa til forbetringa er framgang innanfor forretningsområdet kraftnett. Innanfor kraftproduksjon er kraftprisane låge, men det er kompensert for ved større produksjon og effektar av prissikring. Forretningsområda installasjon og IKT har stabil utvikling.

Driftsinntekter

762mill. NOK

Kraftproduksjonen

758,4GWh produsert

Fast tilsette

191