Årsrapport 2014
 

Fjoråret i korte trekk:

For Tussakonsernet var 2014 prega av låg kraftproduksjon, låge kraftprisar og låg inntektsramme for nettverksemda, noko som gav eit svakt og vesentleg svakare resultat enn i 2013. For kraftomsetning, installasjon og IKT var 2014 eit godt år med positive resultat og god utvikling.

Driftsinntekter

787,7mill. NOK

Kraftproduksjonen

567,5GWh produsert

Fast tilsette

200