Årsrapport 2013

Fjoråret i korte trekk:

For Tussakonsernet har 2013 vore prega av kraftproduksjon godt under det normale og eit historisk godt resultat for nettverksemda. Rekneskapen viser samla driftsinntekter på 834,3 millionar kroner og eit driftsresultat på 152,7 millionar kroner. Resultat før skatt er 111 millionar kroner og etter skatt er resultatet 60 millionar kroner.

Driftsinntekter

834,3mill. NOK

Kraftproduksjonen

555,4GWh produsert

Fast tilsette

324