Tussa Kraft AS

Tussa Kraft AS er morselskapet i Tussakonsernet, og yter administrative støttefunksjonar innan økonomi og finans, innkjøp, personal og informasjon til dotterselskapa.

Tussa Kraft har hovudkontor i Ørsta. Det er 28 tilsette i selskapet.
 
I heile Tussakonsernet er det til saman om lag 320 tilsette.
Konserndirektør er Elling Dybdal.