Tussa-24 AS

Tussa-24 AS er konsernet sitt sals- og marknadsselskap, og har fokus på service-, marknads- og salstenester for om lag 33 000 kundar.

Tussa-24 yter salstenester både i bedriftsmarknaden og i privatmarknaden.
 
Tussa-24 har hovudkontor i Dragsund i Herøy kommune, og det er 27 tilsette i selskapet. Adm.dir. er Per-Are Sørheim.