Fjordane Bioenergi AS

Fjordane Bioenergi AS leverer lokalt produsert flis til biobrenselanlegget Ørsta Eldhus.

Fjordane Bioenergi held til i Stryn.  Tussa kjøpte 50 % av aksjane i selskapet i 2010 for å sikre leveranse av flis til Ørsta Eldhus.
 
Olav Tenden Holding eig dei resterande 50 % av aksjane i selskapet.