Enøk-senteret AS

Enøk-senteret AS er eit kompetansesenter innan klima, energi og energirelaterte område.

Hovudprodukta er informasjon og rådgjeving til energibrukar.
 
Enøk-senteret har sju tilsette. Hovudkontoret ligg i Ørsta, med avdelingskontor i Ålesund. Dagleg leiar er Glenn Tore Solevåg.