Årsrapport 2012

Med kraft til å skape lokale verdiar

Med kraft til å skape rista brød

Med kraft til å skape høglydte draumar

Med kraft til å skape flaumlyst historie

Fjoråret i korte trekk:

For Tussakonsernet har 2012 vore prega av nedgang i kraftprisane, kraftproduksjon over det normale og auke i kraftforbruket i området. Forretningsområde it og kommunikasjon har forsert målkrava sine og oppnådd positivt driftsresultat tidlegare enn venta. Selskapet betalar ut 60 % av resultat etter skatt i utbyte.

Driftsinntekter

664,6mill. NOK

Kraftproduksjonen

721,4GWh produsert

Fast tilsette

314