Kabelpåvising

Ved alt gravearbeid pliktar du å sjekke om det ligg kablar som kan bli skadde i bakken under gravinga.

Du har ansvaret

Det er den som grev som har ansvaret for å sjekke om Tussa eller andre kabeleigarar har installasjonar under bakken. Brot på coax-kablar eller fiberkablar kan får store konsekvensar, både med omsyn til skade på menneske og utstyr, men også ved at delar av området kan bli utan internett og tv i kortare eller lengre periodar. Den som er årsaka til skaden risikerer å bli stilt økonomisk ansvarleg for dei totale kostnadane eit brot kan medføre. Erstatningsbeløpet kan i verste fall bli på fleire hundre tusen kroner.
 

 

For å bestille kabelpåvising: 


 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice: 700 46 300