Kartet syner status for sal og utbygging.

 
Vi må prioritere rekkefølgja på kvar vi byggjer ut. Prioriteringa er basert på fleire kriteria: Kostnad med framføring av fiber til feltet, kostnad med utbygging av fiber i feltet, feltet sin storleik og tal på husstandar, etterspurnad, strategiske omsyn og lokalt engasjement og dugnadsånd. Prioriteringa kan verte endra basert på m.a. interesse og konkurranse. Du kan påverke rekkefølgja ved å melde interessa di.
 

Kartforklaring:

- Planlagde felt: Lilla     - Sal: Blått    - Under utbygging: Gult     - Ferdig utbygt: Grønt
- Utsett utbygging: Raud    - Utbygt kabel-TV: Lysegrøn
 
Kartet er ikkje lenger tilgjengeleg. Kontakt kundesenteret for spørsmål om utbygging.
 
 
 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice: 700 46 300