Kva består straumrekninga av?

Visste du at berre 1/3 av straumrekninga di er knytt til den straumen du faktisk brukar? Straumfakturaen din er delt inn i straumforbruket, nettleige og avgifter til staten.

Straumrekninga di består av tre delar: straum, nettleige, og skatter og avgifter til staten.
 
1. Straum, er straumforbruket ditt, det du faktisk bruker i straum
2. Nettleige, er det du betalar til det lokale nettselskapet som eig straumnettet for å få straum fram til bustaden din. Nettleiga består av ein fast del, og ein variabel del som er avhengig av forbruket ditt.
3. Skatter og avgifter, er skatter og avgifter som straumselskapet og nettselskapet er pålagde å kreve inn på vegne av staten. Dette er avgifter som forbruksavgift på elektrisk kraft, meirverdiavgift og elsertifikat.
 
 


 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice: 700 46 300
 
 
 
 

Straumglede