100 % fornybar energi!

100 % fornybar energi

Hos Tussa kan du som kraftkunde velje at straumen du kjøper skal vere 100 % fornybar energi.

For eit tillegg på 100 kroner årleg per kraftavtale kjøper vi inn opphavsgarantiar som garanterer at det er produsert ei like stor mengde vasskraft som den straumen du kjøper.
 
Gode grunnar til å velje fornybar energi
Ved å kjøpe straum frå Tussa som er basert på opphavsgarantiar, bidreg du til å etterspørje straum som kjem frå fornybare energikjelder.  Straumen er altså basert på 100 % fornybar energi og vert produsert heilt utan utslepp av drivhusgassen CO2 og utan radioaktivt avfall. Dermed støttar du klimavennlege energiløysingar.
 
Leveringa vert stadfesta av ein revisor hos Ecohz ASA.
 
100 % fornybar energi frå Tussa betyr at du tek eit val som gagnar naturen og miljøet vårt.
 

Kontakt kundesenteret på telefon 70 04 62 00
om du har spørsmål.

 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
Telefon
Kundeservice: 700 46 300
 
 
 
 

Straumglede