Ta grep for miljøet, kjøp 100 % fornybar energi for kr 1,- per dag

100 % fornybar energi

Hos Tussa kan du som kraftkunde velje at straumen du kjøper skal vere 100 % fornybar energi.

For kr 1,- per dag kjøper du straum med opphavsgaranti. Det betyr at det vert produsert ei like stor mengde vasskraft som den straumen du brukar i bustaden din.
 
100 % Fornybar energi er eit produkt som kjem i tillegg til den ordinære straumavtalen din.
 
Gode grunnar til å velje fornybar energi
Ved å kjøpe straum frå Tussa som er basert på opphavsgarantiar, bidreg du til å etterspørje straum som kjem frå fornybare energikjelder.  Straumen er altså basert på 100 % fornybar energi og vert produsert heilt utan utslepp av drivhusgassen CO2 og utan radioaktivt avfall. Dermed støttar du klimavennlege energiløysingar.
 
Leveringa vert stadfesta av ein revisor hos Ecohz ASA.
 
100 % fornybar energi frå Tussa betyr at du tek eit val som gagnar naturen og miljøet vårt.
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
Telefon
Kundeservice: 700 46 300
 
 
 
 

Straumglede