Installasjon

Varmelister

Varmelister kan plasserast langs golvet, men også gjerne langs tak og vindauge. Dei fordeler varmen godt og det gir deg god komfort og ikkje minst betre utnytting av straumforbruket. Ved bruk av varmelister sparer du straum sidan varmen blir jamn og dermed treng du ikkje så høg temperatur. Listene tek liten plass og er ein fin og diskré måte å halde på varmen i huset.

Varmelister kan plasserast langs golvet, men også gjerne langs tak og vindauge. Dei fordeler varmen godt og det gir deg god komfort og ikkje minst betre utnytting av straumforbruket. Ved bruk av varmelister sparer du straum sidan varmen blir jamn og dermed treng du ikkje så høg temperatur. Listene tek liten plass og er ein fin og diskré måte å halde på varmen i huset.