Installasjon
termografering.jpg

Termografering

Termografi er enkelt forklart som kontroll med varmesøkande kamera.
 
Teknologien er basert på IR-stråling som oppstår frå eit objekt. Kontrollen vert utført berøringsfritt og i sanntid, noko som gjer det spesielt godt eigna til feilsøking og kontroll på mellom anna elektriske anlegg. Kontrollen vert utført på anlegg i normal drift.
 
Eksempel på område der vi kan nytte termografi:
  • Feilsøking
  • Periodisk kontroll / Internkontroll
  • Tilstandsrapport for tekniske anlegg
  • Verifikasjon / kvalitetskontroll
  • Unngå driftsavbrot
  • Dokumentasjon
  • Og mange andre område

Vår termografør er DNV-sertifisert og har gjennomgått opplæring av  Infrared Training Center, noko som sikrar høg kvalitet og god kompetanse innan området!
 

Bestill ein termografikontroll!

 
Kna_Bestill her epost.png