Installasjon
TI sikringsskap.jpg

Renovering av sikringsskap

Det er du som har ansvaret for det elektriske anlegget i bustaden din. Manglande ettersyn og vedlikehald kan koste deg dyrt!
 
Mange brannar startar i gamle elektriske anlegg
- Korleis ser det ut i sikringsskapet ditt?
- Er det vanskeleg å sjå kva for ei sikring som er gåen?
- Har du oversikt over kva sikring som styrer kva?
- Luktar det brent?
- Treng du eit utval av reservesikringar?
 
Kanskje det er på tide å byte ut innmaten i det gamle sikringsskapet? Ved å oppgradere får du:
- Reint, oversiktleg og trygt sikringsskap
- Sikringsskap i samsvar med reglar og normar som gjeld no
- Gjennomgang av kursar og rett verdi på sikringane dine
- Jordfeilautomat på kvar kurs
- Overspenningsvern som beskyttar el-installasjonen
 
Du treng ikkje byte heile sikringsskapet - berre innmaten!
 

Kampanjeprisen inkluderer komplett ferdig montert med inntil 8 kursar med jordfeilautomat på kvar kurs, ny innmat og front, inkl. overspenningsvern.

Prisen er inkl. mva og gjeld for private bustader. Der avstand til kunde overstig 20 km tur/retur, kjem normale transportkostnader i tillegg.