Installasjon
Lysstyring

Lysstyring

Lysstyring er ei nyare løysing og moglegheitene er mange. Ved hjelp av rett brytar og dimmar gir det deg ein pen, enkel og sikker måte å styre lyssetjinga på etter behovet ditt. Trådlause system er ei rimeleg og enkel løysing, som gir deg moglegheita til å unngå skjemmande leidningar langs tak, golv og dørlister. Du treng heller ikkje å leggje om det elektriske anlegget for å styre lyset trådlaust. Dei fleste system kan kombinerast med det elektriske opplegget som du alt har. Med eit lysstyringssystem kan du både tenne og sløkkje lyset i eitt eller fleire rom samtidig, og med dimmar kan du regulere lyset i ein eller fleire lampar samtidig. Praktisk og funksjonelt, med ein snev av luksus.