Installasjon
TI ladestasjon webbanner large jpg.jpg

Ladestasjon for elbil

Med ladestasjon installert i garasjen får du ei komfortabel og rask lading heime samtidig som du er trygg på at sikkerheita er optimal. Ladestasjonen er skalerbar og passar til alle typar av elbil og ladbare hybridbilar på marknaden.

Dette er den minste ladestasjonen på marknaden (175x125x 150). 
Du kan velje mellom svart, grå/sølv og kvit.
 
Krav til lading av elbil
Det er fortsatt mange som dagleg ladar elbil frå vanleg stikkontakt med ladekabel som følgjer med som standard. Ved bruk av stikkontakt for fast lading av elbil er det krav om jordfeilbrytar type B og maks 10A sikring på dedikert kurs. Brukar du vanleg stikkontakt er du pålagd å bruke godkjent strekkavlastning på ladekabel under lading. Sjekk stikkontakten ofte for skadar og misfarging frå varmgang.
 

KAMPANJEPRIS 12 998,-

Ladestasjonen vert levert ferdig installert og inkludert i pakken er 10 meter kabel frå sikringsskap, jordfeilautomat og DC-vern. Ladestasjonen vert installert med standard 16A lading, men ein kan oppgradere til 32A mot eit tillegg i prisen på 2998,-
 
Med atterhald om boring i betong, føringsvei i grøft og nødvendig plass i sikringsskap med tilstrekkelig kapasitet og montert overspenningsvern. Arbeid utover standard føringsvei vert avtala i kvart enkelt tilfelle i forkant av installasjon. Der avstand til kunde overstig 30 km tur/retur, kjem normale transportkostnader i tillegg.
 
Bur du i sameige eller burettslag? Ta kontakt for eige tilbod.