Installasjon

Kampanjepris

 

Renovering av sikringsskap kr 10 990,-

Komplett ferdig montert med inntil 8 kursar med jordfeilautomat på kvar kurs, ny innmat og front, inkl. overspenningsvern.
 
Kampanjeprisen er gyldig fram til 28. februar 2019. Prisen er inkl. mva og gjeld for private bustader. Der avstand til kunde overstig 20 km tur/retur, kjem normale transportkostnader i tillegg.