Vel kanalar i Start

Du kan tilpasse startpakken din med kanalveljaren på Di side. 12 av kanalane er faste, resten vel du enkelt sjølv! I tillegg til kanalar kan du velje ei rekkje spennande tenester som HBO Nordic, Viasat Filmfavorittar, Disney-pakken m.m.

Kanalveljaren finn du:
  • Ved å logge inn på Di side
 
Rettleiingar til kanalveljaren:

 

Innlogging på Di side - kanalveljaren
- Logg inn med e-postadresse og passord*
- Vel "Breiband og Digital-TV" i toppmenyen
- Vel "GET Kanalvelger"
- Du får no opp Get sin kanalveljaren for startpakken
- Vel inn og ut dei kanalane du ønskjer å ha i startpakken din
- Vel "Bekreft valg"
 
Kanalane vert straks tilgjengelege
Get-boksen/Get-boksane dine så snart du har 
klikka på "Bekreft valg" 
 
Du kan byte kanalar i startpakken så ofte du vil utan ekstra kostnad!
 
 
* Du må ha registert ein brukar for å logge inn med e-postadresse og passord. Dersom du ikkje har gjort det enno kan du klikke på linken "Registrer brukar" og følge instruksane.