Denne boksen er inkludert i tv-pakken.

 
Filmleige/Play
Inga levering, inga overtidsleige. Sjå toppfilmar med eit klikk på fjernkontrollen.
Elektronisk programguide (EPG)
Kva går på TV? Med programguiden har du full oversikt 7 dagar fram i tid.
Favoritter
Både du og resten av familien kan lage si eiga favorittliste.
Påminning
Dersom du ikkje vil gå glipp av eit program kan du få automatisk påminning før det startar.
Barnesikring
TV-boksen er trygg for barna. Du kan enkelt sperre tilgang til enkeltkanalar.
HD-TV
Få med deg detaljane. Sjå program, seriar og filmar i fantastisk HD-kvalitet.

 

Nye funksjonar ved oppgradering av TV Box Mikro til Den nye tv-opplevinga:
 
Start forfra
Start på nytt dei fleste program frå dei mest populære tv-kanalane.
Reprise
Sjå tusenvis av tv-program som er sendt den siste veka eller siste månaden på dei mest populære tv-kanalane. (Program ligg tilgjengeleg i 7-30 dagar).
Skylagring (opptak og serieopptak) kr 99,- pr. md.
Ta opp favoritt-programma dine eller set yndlingsserien din på serieopptak. Ved oppgradering til Den nye tv-opplevinga får du 4 opptak samtidig.
(Du må gi beskjed til kundesenteret om du ikkje ønskjer denne tenesta)
Pause
Få deg ei tissepause i filmen. Pausefunksjonen let deg stoppe program når det måtte passe deg!
Spole
Sjå Norge score ein gong til. Spol tilbake for å sjå det du gjekk glipp av, og spol forbi det du ikkje vil sjå.
Personlege profilar
Med personlege profilar kan alle i familien lage si eiga liste med favorittkanalar og motta anbefalingar basert på det ein likar best og ser mest på.
Anbefalingar
Motta anbefalingar bassert på det du likar best og ser mest på.