Skylagring/tv-opptak

Med abonnementstenesta skylagring/tv-opptak kan du sette filmar, enkeltepisodar eller heile sesongar på opptak. Alt blir tilgjengeleg i skya, og det du tek opp på tv-boksen finn du igjen på nett-tv, og i tv-app for mobil/nettbrett/Apple-tv. Tenesta kostar 99 kr/md.

Her er ei oversikt over korleis opptak/skylagring fungerer på dei forskjellige tv-boksane.