SF Kids

Få tilgang til hundrevis av seriar og filmar med gamle favorittar som Pippi, Emil og Albert Åberg,. Eller stift nytt bekjentskap med karakterer som Pinnemannen og Iron Man. Tenesta SF Kids (10p) har eit breitt innhald for barn i alderen 0-10 år.

Her finn du SF Kids:
På Get-boksen i menyen Filmleige/Play
I Get nett-tv i menyen BARN
I Get tv-app i menyen BARN