Prisar og bestilling

Ein føresetnad for digital-TV er at du har breiband via fiber hos oss.

For å bestille digital-tv, ta kontakt med Tussa Kundesenter på tlf. 70 04 63 00

 Her finn du oversikt over alle tv-kanalar og strøymetenester

 
Andre prisar/gebyr
Pris  
Erstatning endeutstyr (øydelagt. Gjeld også øydelagt utstyr ved lynskade osb.)
TV-boks
 
 
1450,-
Veggbrakett (for å henge tv-boks på veggen)
129,-
Overdraging (til ny kunde, på same adresse. Gjeld Telefoni/TV/Breiband, eingongsbeløp)
990,-
Porto
86,-
Fakturagebyr ved bank-/postgiro
49,-