Boksen som legg grunnlaget for neste generasjon si brukaroppleving!

 
 
Pause
Få deg ei tissepause i filmen. Pausefunksjonen let deg
stoppe program når det måtte passe deg!
Spole
Sjå Arsenal score ein gong til. Spol tilbake for å sjå det
du gjekk glipp av, og spol forbi det du ikkje vil sjå.
Opptak og serieopptak
Ta opp favoritt-programma dine eller set yndlingsserien
din på serieopptak. Ved oppgradering til Den nye
tv-opplevinga får du 4 opptak samtidig.
Get filmleige/Play
Inga levering, inga overtidsleige. Sjå toppfilmar med eit
klikk på fjernkontrollen.
Barnesikring
Get-boksen er trygg for barna. Du kan enkelt sperre tilgang
til enkeltkanalar.
Elektronisk programguide (EPG)
Kva går på TV? Med programguiden har du full oversikt
7 dagar fram i tid.
Påminning
Dersom du ikkje vil gå glipp av eit program kan du få
automatisk påminning før det startar.
Favoritter
Både du og resten av familien kan lage si eiga favoritt-
liste.
 
Nye funksjonar ved oppgradering av Get Box II til Den nye tv-opplevinga:
(Gjeld berre i fibernettet)
 
Start forfra
Start på nytt dei fleste program frå dei mest populære
tv-kanalane.
Reprise
Sjå tusenvis av tv-program som er sendt den siste veka på
dei mest populære tv-kanalane.
Personlege profilar
Med personlege profilar kan alle i familien lage si eiga liste
med favorittkanalar og motta anbefalingar basert på det
ein likar best og ser mest på.
Anbefalingar
Motta anbefalingar bassert på det du likar best og ser
mest på.
Appar på tv-en
Strøymetenester rett på Get-boksen. du får enkel tilgang
til det beste frå internett rett på tv-en din. NRK-app, Beat,
Youtube, karaoke m.m.
Svosj frå tv-app til tv-en
Send program, opptak eller film du har leigd frå tv-appen
til tv-en din. Sjå etter symbolet i kanal-biletet.