Stingray Qello

Førsteklassess konsertopplevingar. Strøymeteneste (5p) som du kan velje inn i tv-pakken din.

 
Gjennopplev legendariske konsertar som spenner seg over alle musikksjangrar frå dei siste åra og mange tiår tilbake i tid. Med Stingray Qello får du tilgang til over 100 konsertar og musikkdokumentarar.
 

Få tilgang til Stingray Qello

Bruk valmenyen for TV i Tussa sin kundeapp eller på Tussa Di side og vel Stingray Qello inn i tv-pakken din. Du må nytte 5 av dei tilgjengelege poenga dine. Har du ikkje 5 poeng tilgjengeleg må du velje vekk nokre av dei valfrie kanalane dine for å få nok poeng. Hugs at du kan velje inn kanalar og strøymetenester i tv-pakken din så ofte du vil utan kostnad.
 
Her finn du Stingray Qello:
På tv-boksen i menyen Filmleige/Play
I nett-tv i menyen FILMER
I tv-app i menyen FILMER