Viasat Film

Få tilgang til Viasat sitt filmarkiv med filmar i alle kategoriar - akkurat når det passar deg! Tenesta tilbyr meir enn 250 filmar som vert vist på dei ordinære Viasat filmkanalane. Tenesta er gratis i filmleige for dei som har Viasat-abonnement.

Eigen kategori i Play/Get filmleige, Viasat Film
Get har i samarbeid med Viasat lanserer ei teneste som gjer det muleg å leige filmar frå Viasat. Tenesta innheld om lag 250 filmar og er tilgjengeleg i Get filmleige.
 
Kven får tilgang til denne tenesta?
Har du ei HD-boks og abonnement på kanalpakkane Get Viasat Premium eller Viasat Film, får du tenesta inkludert i abonnementet ditt. Du har dermed tilgang til ei mengde av filmane som vert vist på Viasat sine filmkanalar utan ekstra kostnad.