Brukarrettleiingar

Brukarrettleiingar for GET-boksane (kabelnettet)

Her kan du laste ned pdf av rettleiing til den Get-boksen du har. Desse rettleiingane gjeld boksar i kabelnettet.

 

Kanalveljaren på Di side