Gode råd for trådlaust nett!

xDSL

Vi leverer breiband via telefon-/koparnettet der vi ikkje kan levere på fiber. Er det fiber tilgjengelig tek vi kontakt for å gi deg eit tilbod.

Kontakt kundesenteret på 70 04 63 00 for bestilling.

 
Produkt
 
Fart inn
Fart ut
Pris
Pris m/ telefoni
DSL Std.
Inntil 7 Mb/s
Inntil 1 Mb/s

379,-

567,-

DSL Max
Inntil 40 Mb/s
Inntil 10 Mb/s

399,-

587,-

Alle prisar er pr. md. og gjeld ved nybestilling og  ved utvida abonnementsperiode.
 
Vi leverer med hastigheit inntil oppgitt kapasitet
- avhengig av linjelengde, kvalitet på linja og kort i sentralen.
(Produktet DSL Max føreset at vi har ADSL 2+ eller VDSL-kort i sentralen).
 
Har du breiband hos oss og ønskjer å oppgradere til høgare hastigheit kontakter du kundesenteret. 
 

VIKTIG informasjon om koparnettet

Telenor har varsla om at koparnettet (telefonlinjene) gradvis vert fasa ut, og heilt stengt frå 15. desember 2022. Om det oppstår feil på linjene kan vi ikkje garantere at eigar av linjene (Telenor) tek kostnaden med reparasjon.
 
Dersom vi ser at vi på grunn av linjelengde og kvalitet på linja 
ikkje kan levere inntil oppgitt kapasitet, tilrår vi eit abonnement
med lågare hastigheit og pris.