Vidarekopling

 
Det er muleg å aktivere og deaktivere vidarkopling direkte frå telefonapparatet.
 
Fast vidarekopling
Aktivering *21* [vidarekoplingsnummer]#
Deaktivering #21#
 
Vidarkopling ved opptatt
Aktivering *67* [vidarekoplingsnummer]#
Deaktivering #67#
 
Vidarkopling ved ikkje svar (20 sek som standard)
Aktivering *61* [vidarekoplingsnummer]#
Deaktivering #61#