Vidarekopl telefonen, vis/skjul nummer, kven ringjer m.m.

Kven ringjer
Dersom telefonen din støttar det kan du sjå både kven som ringjer og kven som har ringt tidlegare.
 
Ruting av nødnummer
Må du ringje ein nødsentral, vil samtalen bli ruta til næraste sentral. Nødsentralen vil også få opp den adressa du har oppgitt ved bestilling av abonnementet ditt.
 
Du kan vidarekople til andre telefonar, også mobil. Dette kan du gjere direkte frå telefonapparatet.
 
Du kan ringje med skjult nummer dersom du ønskjer det. Du kan også aktivere skjule eller vise nummer for enkeltsamtalar.