Prisar til opplysningstenester

 
Startpris pr. samtale kr 7,182
 
Teneste
Minuttpris (kr)
1880
20,30
1881
20,30
1882
20,30
1890
20,30
1850
11,65
1860
11,65
1888
11,65

Prisar er inkl. mva. for privat. Eks. mva. for bedrift.