Breibandstelefoni

 
Fordelane dine:
 •     Stabil og påliteleg telefoni
 •     Oppføring i telefonkatalogen
 •     Behald det gamle, eller få nytt nummer
 •     Du kan ha inntil to nummer
 •     Du ringjer gratis til alle fasttelefonar i Noreg inkl. 
      naudnummer og grøne nr. (gjeld ikkje teletorg  
      og spesialnr. som 815-nr. osb.)
 •     Rett adresse viser ved anrop til nødtelefonar
 •     Inga bindingstid
 •     Rimelege prisar til utlandet
 •     Rimelege prisar til mobil
 
Bestilling:
Du må ha breibandsabonnment hos oss for å få breibandstelefoni. Kontakt kundesenteret på tlf. 70 04 63 00.
Kr 188,- pr. månad