Radio

Nokre plassar der vi ikkje kan levere breiband via xDSL eller fiber/kabel, kan vi levere via radiolink. Radioantenna må monterast på husveggen din med fri sikt til den næraste sendaren vår.

 

 

For å bestille, ta kontakt med Tussa kundesenter på tlf. 70 04 63 00.

 
Produkt
 
Fart inn
Fart ut
Etablering
Pris pr. md.
Tussa Radiobreiband 4/1
4 Mb/s
1 Mb/s
2990,-

329,-

Tussa Radiobreiband 8/2
8 Mb/s
2 Mb/s
2990,-

379,-

Tussa Radiobreiband 16/3*
16 Mb/s
3 Mb/s
2990,-

449,-

*Føreset ny radiolink, eventuelt ledig kapasitet på eksisterande sendar.
 
 
Etableringspris: kr 2990,- inkl. radioantenne og fast kabellengde 10, 15 eller 20 meter.
 
Alle prisane gjeld ved nybestilling eller utviding av abonnementsperiode.