Dette er Premium WiFi

Premium WiFi er eit smart mesh-nettverk av trådlause aksesspunkt (AirTies Air 4920/4930) som gir deg god dekning og stabil fart

WiFi-løysinga vår inneheld tre boksar som du plasserer i bustaden. Du kan supplere med fleire boksar etter behov. Boksane kommuniserer trådlaust med kvarandre. Den første boksen skal vere kabla direkte til ruteren/modemet din.
 
Alle tre boksane er ferdig sett opp i nettverk med kvarandre. AirTies har også ein app som kan rettleie deg med å finne den beste plasseringa for dei 3 boksane. Du kan laste ned AirTies-appen gratis frå Google Play eller App Store.
 
For dei fleste norske bustadar er løysinga med tre boksar nok. Men dersom huset ditt er stort, har mange etasjar, betongveggar eller vinklar som sperrar for dei trådlause signala, kan du trenge fleire boksar enn dei tre som er i pakken.
 
 

Prisar:

Produkt
Månadspris
Etablering
Premium WiFi (pakke med 3 boksar)
49,-
990,-*
AirTies Wifi, forsterkar (1 boks)
49,-
390,-
*  Om du har Internett 300/300 Mbps eller høgare, er etableringsprisen kr 490,-
12 md. bindingstid
 

Andre prisar
Månadspris
Pris
Ekstra boks (utviding av Premium WiFi pakken)
 
990,-
Frakt (du kan velje å hente utstyret på Tussatun, då slepp du fraktkostnad)
 
175,-
Monteringsbrakett pr. stk
 
99,-
Monteringsbrakett, pakke med 3 stk
 
199,-
Brot på bindingstid
 
990,-
Gebyr for ikkje å levere tilbake utstyr (pakke med 3 boksar)
 
3500,-
Gebyr for ikkje å levere tilbake utstyr (ekstra boks)
 
990,-
Skade på tilbakelevert utstyr
 
990,-

 
 
 

 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice: 700 46 300