Skifte kanal

Som du kan sjå, overlappar mange av kanalane.
 
Ofte nyttar ein berre kanalane 1, 6 og 11 ettersom desse ikkje overlappar, og i teorien skal ikkje dette skape forstyrringar for kvarandre. Det er lite hjelp å byte frå 1 til 2 til dømes, dersom du har 2 naboar på kanal 1. Dei vil fortsatt kunne slå ut delar av den trådlause trafikken i nettet ditt. Kanal 14 fungerer også fint å bruke, men det er ikkje alt utstyr som støttar kanalar over 11, sjølv her i Norge. Og har du ein nabo som har satt seg på ein "unormal" kanal, så må du kanskje tilpasse deg etter det.