Gode råd om trådlaust nett

Dei teknologiske vanane våre har endra seg kraftig dei siste åra. Breibandskrevjande strøymetenester som Netflix, TV 2 Sumo og HBO, heimekontorløysingar, gaming og liknande blir berre meir og meir vanlege. Dei fleste bustadar har også mange fleire einingar som nettbrett og mobilar som ikkje kan kablast. Dette set no større krav til det trådlause nettet enn nokon gong. Det er fleire tiltak du kan gjere sjølv for å få mest mogleg ut av det trådlause nettet ditt. Vi har samla gode råd og tips for deg her.

 
God trådlaus dekning_plassering.png 

Rett plassering av fibermodem/ruter og aksesspunkt

Sørg for at du har minst mogleg i vegen som hindrar WiFi-signala dine.  Rett plassering av fibermodem/ruter og aksesspunkt

web_oppdater utstyr.jpg 

Oppgrader alt utstyr

Sørg for at du har oppdatert til siste drivar/systemversjon på alt utstyret ditt.  Oppgrader alt utstyr

God trådlaus dekning_kablet utstyr.png 

Utstyr du bør kable

For å avlaste det trådlause nettverket ditt bør flest mogleg av dei stasjonære einingane i huset vere kabla.  Utstyr du bør kable

 
God trådlaus dekning_byt frekvens.png 

Andre kan forstyrre signalet ditt

WiFi-utstyr i din eigen bustad eller hos naboen kan gjere at du opplever utfall eller ustabilt nettverk fordi "alt" bruker same WiFi-kanal.  Andre kan forstyrre signalet ditt

God trådlaus dekning_frekvens.png 

Nyttig om frekvens

Er det mange einingar som "surfer" på same frekvens? Bytt til 5 GHz-bandet om du kan!  Nyttig om frekvens

God trådlaus dekning_mesh eller forsterker.png 

Utviding av trådlaust nett

Bør du velje forsterkar eller mesh-nettverk? Vi gir deg ei innføring i forskjellen slik at du kan finne ut kva som passar for deg.  Utviding av trådlaust nett