Driftsmeldingar

Driftsmeldingar

Driftsmeldingar for breiband, breibandstelefoni og digital-TV

11.05.2021 - Hovdebygda
Kl 12:30 - Enkelte fiberkundar i Hovdebygda er for tida utan internett, TV og IP-telefoni grunna ei graveskade. Feilretting pågår.
 
 

Planlagt arbeid: 

10.05.2021 - Planlagt vedlikehald i nettet
Grunna planlagt arbeid vil det verte korte brot på internett og breibandstelefoni.
Brota vil vere på inntil 10 minutt. Arbeidet vil verte utført i perioda mellom kl 01:00 og kl 06:00.