Driftsmeldingar

Driftsmeldingar

Driftsmeldingar for breiband, breibandstelefoni og digital-TV

20.08.2021 10:57:22 Kjent problem
Vi opplever for tiden problemer med oppdatering av programguiden på Eurosport kanalene. Det kan forekomme avvik i oversikten, og kan også påvirke opptak som blir gjennomført. Vi jobber med leverandør for å få dette rettet. Beklager for de ulempene dette måtte medføre.
 
Ingen kjente feil
Meld frå nedanfor dersom du opplever feil eller det er gjort skade på fibernettet.
 
 

Planlagt arbeid: 

29.09.2021 - Runde
Grunna fiberarbeid vil kundar på Runde få brot på intenett i ca 30 minutt i perioda mellom kl 08:00 og kl 16:00.
 
14.09.2021 - Ørsta og Standaleidet
I samband med ei oppgradering vil fiberkundar i Ørsta og på Standaleidet få periodiske brot på TV, internett og ip-telefoni i perioda mellom kl 05:00 og kl 09:00.
 
20.09.2021 - Vedlikehald
I samband med vedlikehald vil enkelte kundar få eit brot på inntil 30 minutt på TV, internett og ip-telefoni i perioda mellom kl 00:01 og kl 06:00.