Driftsmeldingar

Driftsmeldingar for breiband, breibandstelefoni og digital-TV

22.05.2017 - Nordre Vartdal

kl 1930: Vi har problem med breibandet på Nordre Vartdal. Vi har folk på veg for feilsøking.
kl 00:55: Feilen er no retta.
 

03.05.2017 - Tregheit

 
Enkelte kundar kan oppleve at tenester som Facebook og Instagram går sakte. Fleire internettleverandørar opplever same problemet, og årsaka ser ut til å vere knytt til korleis internettrafikken går utanfor Tussa sitt nett. Tussa arbeider no med å feilsøke og finne ei løysing på problemet, saman med fleire leverandørar av internett. Vi oppdaterer saka så snart vi veit meir om årsak eller rettetid.  

 

23.05.2017 - Vedlikehaldsarbeid - Folkestad

 
Grunna oppgradering i telesentral vil det bli eit brot på breiband levert av Tussa på Folkestad tysdag 23. mai. Arbeidet blir utført i tidsrommet 12:00 til 14:00 og det vil vere brot det meste av denne tida.
 

24.05.2017 - Vedlikehaldsarbeid - Austefjorden/Bjørke/Kalvatn/Osdalen

 
Grunna vedlikehald vil det bli eit brot på breiband levert av Tussa i området Austefjorden, Bjørke, Kalvatn og Osdalen onsdag 24. mai. Arbeidet blir utført i tidsrommet 07:00 til 07:30.
 
 

30.05.2017 - Vedlikehaldsarbeid - Rovde

 
Grunna oppgradering i telesentral vil det bli eit brot på breiband levert av Tussa på Rovde tysdag 30. mai. Arbeidet blir utført i tidsrommet 12:00 til 14:00.
 
 
 
 Driftsmeldingar frå Get (ekstern lenke)
 Registrer feil på breiband, digital-tv eller telefoni her