Driftsmeldingar

Driftsmeldingar for breiband, breibandstelefoni og digital-TV

06.02.2018 - Vedlikehald internett
Grunna vedlikehald vert det brot på internett i inntil 15 minutt natt til tysdag 06.02.2018 mellom klokka 01:00 og 06:00
 
31.01.2018 - Syvde   
Grunna feilretting vil det bli brot på alle breibandstenester levert av Tussa i perioda mellom kl 11:00 og kl 11:30.
 
19.01.2018 - Problem med Premium Wifi
Google har no stadfesta at ein feil i programvaren deira fører til problem for mange wifi-nettverk. Vi veit at dette problemet har råka fleire av kundane våre med AirTies Premium Wifi.
 
Sidan torsdag 18. januar har Google distribuert programvare som skal fikse feilen via Google Play Services. Opplever du problem med tilkoplinga til wifi-nettverket ditt, rår vi deg til å sørgje for at alle Android- og Google-produkt er oppdaterte til nyaste versjon til ei kvar tid.
Parallelt med dette jobbar også produsenten AirTies med ei utbetring av dei trådlause produkta sine, slik at Google-feilen ikkje skal ha negativ effekt. Oppdatert programvare vert no testa ut, og er snart klar for å bli delt med dykk. AirTies-einingane vil då bli oppdaterte automatisk.
 
Du finn meir informasjon her: bit.ly/wifiproblemer

 

 

 Driftsmeldingar frå Get (ekstern lenke)
 Registrer feil på breiband, digital-tv eller telefoni her