Driftsmeldingar

Driftsmeldingar

Driftsmeldingar for breiband, breibandstelefoni og digital-TV

07.12.2020 - Telia-TV
Grunna vedlikehald kan det bli brot på TV i inntil 10 minutt i perioda mellom kl 01:00 og kl 05:00.