Denne boksen er inkludert i startpakken.

 
Get filmleige
Inga levering, inga overtidsleige. Sjå toppfilmar med eit 
klikk på fjernkontrollen.
Elektronisk programguide (EPG)
Kva går på TV? Med programguiden har du full oversikt
7 dagar fram i tid.
Favoritter
Både du og resten av familien kan lage si eiga favoritt-
liste.
Påminning
Dersom du ikkje vil gå glipp av eit program kan du få
automatisk påminning før det startar.
Barnesikring
Get-boksen er trygg for barna. Du kan enkelt sperre tilgang
til enkeltkanalar.
HD-TV
Få med deg detaljane. Sjå program, seriar og filmar i
fantastisk HD-kvalitet.