IP/DNS Oppsett
 
Generelle adresser som blir nytta i breibandsnettet vårt:
 
IP-adresse
Sjå abon. for tildelt adresse (ferdig oppsett i ruter)
Subnetmask
Sjå abon. for tildelt mask (ferdig oppsett i ruter)
Gateway
Sjå abon. for tildelt adresse (ferdig oppsett i ruter)
DNS 1 Primær
213.128.191.200 (ferdig oppsett i ruter)
DNS 2 Sekundær
213.128.160.160 (ferdig oppsett i ruter)
 
Konto:
 
IMAP Konto
E-postadressa di (ola.nordmann@tussa.com)
IMAP Inngåande mailserver
imap.tussa.com
SMPT Utgåande mailserver
smtp.tussa.com
Domene
tussa.com
eller:
 
POP3 Konto
E-postadressa di (ola.nordmann@tussa.com)
POP3 Inngåande mailserver
pop3.tussa.com
SMPT Utgåande mailserver
smtp.tussa.com
Domene
tussa.com