IP/DNS Oppsett
 
Generelle adresser som blir nytta i breibandsnettet vårt:
 
IP-adresse vert tildelt automatisk. Ta kontakt med kundesenteret om du vil bestille fast IP-adresse
(kr 99,- pr. md.).
 
DNS 1 Primær
213.128.191.200 (ferdig oppsett i ruter)
DNS 2 Sekundær
195.181.130.200 (ferdig oppsett i ruter)