Breiband via kabelnett føreset digital-TV.

Sjekk kart for fiberutbygging eller ta kontakt med Tussa kundesenter for å sjå om du kan få breiband via fiber/kabel!

 
Prisar for breiband via kabelnettet (coax)
 
Produkt
 
Teknologi
Fart inn
Fart ut
Pris pr. md.
Internett 25/10
Coax
25 Mb/s
10 Mb/s

449,-

Internett 50/20
Coax
50 Mb/s
20 Mb/s

549,-

Alle prisar gjeld ved nybestilling og ved utvida abonnementsperiode.
 
 

Pakkeprisar

Fiberpakke
Rabatt
Månadspris
Internett 25/10 + Telefoni + Digital-TV

1069,-

Internett 50/20 + Telefoni + Digital-TV

1169,-

 
TV-pakke
Rabatt
Månadspris
Internett 25/10 + Digital-TV
 

948,-

Internett 50/20 + Digital-TV
 

1048,-

Prisane gjeld pakkepris for produkta. Etablering, portering av telefonnummer, digital-boksar, kanalpakkar, filmleige osb. kjem i tillegg.
 
 
Dette er inkludert
- Brukarkonto for Tussa Breibandssoner
- Virusvask av inngåande og utgåande e-post
- Spamfilter
- Enkel brannmur
- Trådlaus funksjonalitet
- Fri bruk
- 5 e-postadresser på domenet tussa.com
- Webmail (tilgang til e-post gjennom nettsida vår)
 
Etablering breiband
kr 0,- (føresetnad fiber-/kabel-tilknyting til huset)
 
Etablering fiber - under utbygging
Fleirmannsbustad kr 4 990,-
Einmannsbustad kr 5 990,-
 
Etablering fiber - etter utbygging
kr 6 990,-
 
Overtaking av eksisterande fibertilknyting
kr 990,-