Den nyaste og beste teknologien. Gir deg superraskt breiband med same kapasitet anten du lastar ned eller sender frå deg filer.
 
Dette er inkludert
- Brukarkonto for Tussa Breibandssoner
- Virusvask av inngåande og utgåande e-post
- Spamfilter
- Enkel brannmur
- Trådlaus funksjonalitet
- Fri bruk
- 5 e-postadresser på domenet tussa.com
- Webmail (tilgang til e-post gjennom nettsida vår)
 
Etablering fiber - under utbygging
    Fleirmannsbustad kr 4 990,-
    Einmannsbustad kr 5 990,-
 
Etablering fiber - etter utbygging    kr 6 990,-
 
Overtaking av eksisterande fibertilknyting    kr 990,-