Andre prisar/gebyr radio

Produkt
Pris
Ekstra e-postadresse (utover det som er inkl.) pr. md.
50,-
Fast IP-adresse pr. md.
99,-
Ekstra konto for Tussa Breibandssoner pr. md.
35,-
Feilretting grunna kundeskyldt problem
1 490,-
Byte av / eller erstatning endeutstyr (øydelagt)
    Ruter og radioantenne
    Ruter, rekonfigurert pga. reset
 
990,-
495,-
Antennekabel utover standard (maks 100 meter)
990,-
Flytting (føresetnad at vi kan levere på ny adresse)
990,-
Overdraging (til ny kunde på same adresse)
390,-
Frakt
175,-
Fakturagebyr ved bank-/postgiro
49,-