Andre prisar/gebyr fiber

Produkt
Pris
Etablering - under utbygging
    Einebustad
    Fleirmannsbustad
 
5 990,-
4 990,-
Etablering - etter utbygging
6 990,-
Ekstra e-postadresse (utover det som er inkl.) pr. md.
50,-
Fast IP-adresse pr. md.
99,-
Ekstra konto for Tussa Breibandssoner pr. md.
35,-
Feilretting grunna kundeskyldt problem
1 490,-
Byte av / eller erstatning endeutstyr (øydelagt)
    Ruter
    Ruter, rekonfigurert pga. reset
    Fibermodem (tidlegare kalla heimesentral)
 
990,-
495,-
1 490,-
Montering ved byte av fibermodem
 
990,-
Flytting av fibermodem
etter gjeldande timepris for montør
Flytting til ny adresse (føreset at der allereie er installert fibermodem/ruter på ny adresse)
990,-
Overdraging (til ny kunde på same adresse)
990,-
Porto
86,-
Fakturagebyr ved bank-/postgiro
49,-