Ein lokal medspelar - søk sponsorstøtte

Tussa ønskjer å gi noko tilbake til lokalsamfunna på søre Sunnmøre.

Eit stort utval frivillige lag og organisasjonar gjer bygdene våre til attraktive stader å bu, arbeide og besøkje. Idrettslag, skisenter, musikkorps, band, festivalar, kor og speidarar er mellom dei som har fått bidrag til aktivitetane sine.
 
Tussa gir litt støtte til mange, i staden for å gå inn som hovudsponsor til nokre få.
Det er først og fremst lag og organisasjonar som driv barne- og ungdomsarbeid
som får støtte.
 
Fristen for å søkje sponsormidlar for 2018 har gått ut.
Søknadsskjema for sponsormidlar for 2019 blir lagt ut til hausten. 
 
 

 

Krafttaket - søk om å delta

 
Kvart år arrangerer vi ei eiga sponsorkampanje vi kallar KRAFTTAKET. Gjennom Krafttaket ønskjer vi å engasjere friville lag og organisasjonar til å gjere ei gode gjerning mot å få sponsorstøtte.
 
Gjennom Krafttaket deler vi kvart år ut 100 000 kroner til 10 utvalde deltakarar.
Kor mykje kvar deltakar får kjem an på kor stor engasjement kvar einskild av
desse klarer å skape, og det er publikum som stemmer fram resultatet.
 
Krafttaket vert kvart år arrangert i september. Les meir om Krafttaket her!
 
 
Frist for å søke om å delta i Krafttaket er 31. august 2018