Ein lokal medspelar - søk sponsorstøtte

Tussa ønskjer å gi noko tilbake til lokalsamfunna på søre Sunnmøre.

Eit stort utval frivillige lag og organisasjonar gjer bygdene våre til attraktive stader å bu, arbeide og besøkje. Sidan Tussa er eigd av kommunane på søre Sunnmøre, er det naturleg at vi fører verdiar tilbake til lokalsamfunna vi er så stolte av. Idrettslag, skisenter, musikkorps, lan-party, festivalar, kor og speidarar er mellom dei som får bidrag til aktivitetane sine.
 
Desse støttar vi:
Tussa gir litt støtte til mange, i staden for å gå inn som hovudsponsor for nokre  få.
Sponsormidlane går i all hovudsak til frivillige lag og organisasjonar som driv aktivitet for barn og ungdom.  
 
Vi sponsar ikkje: 
- oppføring eller oppussing av fysiske bygg og anlegg
- enkeltutøvarar
- aktivitetar som er det offentlege sitt ansvar
- skuleturar/studiereiser.   
 
Fristen for å søke om sponsormidlar for 2021 er ute.
Neste frist er 15. januar 2022.
   

 

 

Nettvett - føredrag med Barnevakten

 
Korleis lære barn å ta smarte val på nett, mobil og i spel? Tussa samarbeider med den ideelle organisasjonen Barnevakten, og dekkjer kostnaden med føredrag for inntil fem skular på søre Sunnmøre.
 
Føredraga blir gjennomførte etter gjeldande koronareglar, og med lokal føredragshaldar frå søre Sunnmøre.
 
Søknadsprosessen foregår slik: 
Søk Tussa om støtte til å halde føredrag med Barnevakten. Du kan få inntil 5 000 kroner i støtte frå Tussa til gjennomføring av føredraget. Dersom du får tildelt midlar, avtaler du sjølv med Barnevakten. Du vil få ei stadfesting frå Tussa som du bruker når du bestiller føredraget. Oppgjeret skjer direkte mellom Tussa og Barnevakten. Føredraget må gjennomførast i løpet av 2021 for å få støtte.