Visjon

Visjon, forretningsidé og hovudmål

Tussa - med kraft til å skape!

Visjon
Tussa- med kraft til å skape framtidsretta og miljøvennlege løysingar.
 
Forretningsidé

Tussa skal eige og drive forretningsverksemder med kjernekompetanse og infrastruktur innanfor energiforsyning og digital kommunikasjon.
 
Hovudmål
Tussa skal levere varer og tenester med god kvalitet. Dette saman med vår lokale forankring og dei samfunnsansvarlege og framtidsretta handlingane våre skal medføre at Tussa er kundane sitt førsteval.