Visjon

Visjon, forretningsidé og hovudmål

Tussa - med kraft til å skape!

Visjon
Tussa- med kraft til å skape framtidsretta og miljøvennlege løysingar.
 
Forretningsidé

Tussa skal drive forretningsverksemd med utgangspunkt i produksjon, overføring og omsetning av energi og kommunikasjonsprodukt. Varer og tenester skal vere basert på Tussa sin infrastruktur eller kjernekompetanse.
 
Hovudmål
Tussa skal levere varer og tenester med god kvalitet. Dette saman med vår lokale forankring og dei samfunnsansvarlege og framtidsretta handlingane våre skal medføre at Tussa er kundane sitt førsteval.