Styret

Styret i Tussa Kraft AS

Styret i Tussa Kraft AS er samansett av 11 personar. Sju personar er valt inn av eigarane, fire er tilsetterepresentantar, valt inn av dei tilsette i Tussa.

Styreleiar: Gunnar Gjørtz
Nestleiar: Hilde Marie Brungot
 
Styremedlemer:
Gunnar Gjørtz
Kjell Arne Aurstad
Hilde Marie Brungot
Sindre Rotevatn
Mathias Hogne Gjerde
Inger S. Sundnes
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk
Knut Arne Grimstad (tilsetterepresentant)
Håvard Marøy (tilsetterepresentant)
Daniel Fjørtoft (tilsetterepresentant)
Vivian Roppen (tilsetterepresentant)
 
 

Styra i dotterselskapa

 

Tussa Energi AS og Sunnmøre Energi AS

Styreleiar: Per Are Sørheim
Styremedlemer: 
Nina Melle Scharning 
Anne Berit Madsen
 

Tussa IKT AS

Styreleiar: Elling Dybdal
Styremedlemer:
Anne Berit Madsen
Per Are Sørheim
Daniel Fjørtoft (tilsetterepresentant)
Knut Arne Grimstad (tilsetterepresentant)
 

Tussa-24 AS

Styreleiar: Elling Dybdal
Styremedlemer:
Nina Melle Scharning
Ivar Driveklepp
 

Tussa Installasjon AS

Styreleiar: Elling Dybdal 
Styremedlemer: 
Anne Berit Madsen
Nina Melle Scharning
Torgeir Bratteberg (tilsetterepresentant)
Oddbjørn Nordang (tilsetterepresentant)