Styret

Styret i Tussa Kraft AS

Styret i Tussa Kraft AS er samansett av 11 personar. Sju personar er valt inn av eigarane, fire er tilsetterepresentantar, valt inn av dei tilsette i Tussa.

Styreleiar: Gunnar Gjørtz
Styremedlemer:
Kjell Arne Aurstad
Sindre Rotevatn
Oskar Grimstad
Unny Iren Haugen
Anne Stine Foldal Aam
Ann-Kathrin Storøy
Håvard Marøy (tilsetterepresentant)
Knut Arne Grimstad (tilsetterepresentant)
Olav Arne Vinjevoll (tilsetterepresentant)
Daniel Fjørtoft (tilsetterepresentant)
 
 

Styra i dotterselskapa

 

Tussa Energi AS og Sunnmøre Energi AS

Styreleiar: Per Are Sørheim
Styremedlemer: 
Nina Melle Scharning 
Anne Berit Madsen
 

Tussa IKT AS

Styreleiar: Elling Dybdal
Styremedlemer:
Anne Berit Madsen
Per Are Sørheim
Harald Kvangarsnes (tilsetterepresentant)
Knut Arne Grimstad (tilsetterepresentant)
 

Tussa-24 AS

Styreleiar: Elling Dybdal
Styremedlemer:
Nina Melle Scharning
Ivar Driveklepp
 

Tussa Installasjon AS

Styreleiar: Elling Dybdal 
Styremedlemer: 
Anne Berit Madsen
Nina Melle Scharning
Torgeir Bratteberg (tilsetterepresentant)
Oddbjørn Nordang (tilsetterepresentant)