Eigarar

Lokale eigarar

Lokale eigarar har vore viktig for Tussa heilt sidan skipinga i 1949. I løpet av åra har eigarar kome til og selt seg ut. I dag er Tussa eigd av sju kommunar på søre Sunnmøre, eit kraftselskap og Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Aksjonær
A-aksjar
B-aksjar
Sum
%- fordeling
309
747
1056
34,83
137
376
513
16,92
0
484
484
15,96
454
0
454
14,97
0
201
201
6,63
21
176
197
6,50
29
58
87
2,87
0
28
28
0,92
Hornindal kraftlag
12
0
12
0,40
SUM
962
2070
3032
100,00