Om informasjonskapslar på nettstaden

Tussa brukar informasjonskapslar (cookies) til mellom anna å lagre statistikk for besøk og trafikkmengd på nettsidene våre.

Kva er informasjonskapslar?
Ein informasjonkapsel (eller cookie som det heiter på engelsk) er ei lita tekstfil som blir lagra i internminnet på nettlesaren din, og som held styr på dei ulike nettstidene du er innom, og gir statistikk om bruken av nettstaden. Slike informasjonskapslar er standard teknologi som stort sett alle nettstader brukar i dag.
 
Vi kan ikkje spore din bruk av nettstaden tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempel på informasjon som vert lagra er tal besøk på dei ulike nettsidene, kva nettsider/nettstadar dei besøkande kjem frå, kor lenge dei er på nettsida, kva type nettlesarar som blir brukt og om det er ein pc, eit nettbrett eller ein mobiltelefon som blir brukt.
 
Statistikken brukar vi for å gjere nettstaden betre og vidareutvikle han i tråd med det brukarane våre ønskjer.

Besøksstatistikken er tilgjengeleg for administratorane for tussa.no og teknisk driftspersonell.

Løysinga for besøksstatistikk er basert på Google Universal Analytics.
 
Her er ei oversikt over informasjonskapslane vi nyttar:
 
Informasjonskapslar på tussa.no og kundeweb.tussa.no / nubix.tussa.com knytt til Google Analytics
Informasjonskapsel Føremål Levetid
_ga
Blir brukt for å skilje unike brukarar frå kvarandre
2 år
_gat
Brukast for å hindre at eit besøk blir telt fleire gongar 
10 minutt
 __utmaHeld informasjon om talet på gonger brukaren har vitja sida, tid for første gong brukaren vitja sida og tid for noverande vitjing.2 år
 __utmbHeld informasjon om kor lengje brukaren er på sida (vitjing start og vitjing slutt)20 minutt
__utmcHeld informasjon om kor lengje brukaren er på sida (vitjing start og vitjing slutt)Vert fjerna når nettlesaren vert lukka (session).
__utmzHeld informasjon om kvar brukarane kom frå (side, søkemotor, e-post, lenke o.l.)6 månader.
Opplysningane som Google tek imot er underlagt retningslinene Google har for personvern.
 
Informasjonskapslar på tussa.no knytt til andre tenester
Informasjonskapsel Føremål Levetid
__unam
Blir brukt av ShareThis for å telje kor mange gonger ei side blir delt med andre brukarar. Vi nyttar ShareThis-tenesten til "Del denne sida"-funksjonen på sidene våre. Her kan du lese meir om korleis ShareThis brukar innsamla data
Ukjent
   
 
Hotjar
Tussa tek i bruk informasjonsverktøyet Hotjar for å betre brukaropplevinga di på. Hotjar er eit analyseverktøy som registrerer korleis nettsider brukast, og kan gje oss nyttig informasjon om til dømes kva knappar som blir mest brukt, og kor langt folk blar nedover sidene. Deretter kan vi omstrukturere, justere og endre innhaldet for å gjere nettsida betre.
 
Hotjar lagrar ikkje personleg informasjon, berre generell informasjon om bruksmønstera til den totale brukarmassen. Denne infoen vert lagra i 60 dagar før den vert fjerna. Vi delar ikkje infoen med ein tredjepart, og tek ikkje i bruk informasjonen kommersielt.
 
Korleis unngår du informasjonskapslar?
Dersom du vil avvise informasjonskapslar, så må du endre innstillingane i nettlesaren slik at du enten blokkerer informasjonskapslar (cookies) frå å verte lasta ned automatisk, eller at du får eit val om å laste ned kvar enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapslar som du har lasta ned tidlegare, kan du også slette i nettlesaren. For meir informasjon, sjå dokumentasjonen for den nettlesaren du nyttar eller søk på nettet.
 
 
Bruk av innhaldet på tussa.no
Det må ikkje kopierast frå denne nettstaden utover det som er tillate i 'Lov om opphavsrett til åndsverk' og 'Lov om rett til fotografi'.
 
Tussa, Tussalogoen og Tindekraft er registrerte varemerke.
 
Sjølv om vi vil gjere vårt beste for at alt innhald på nettsidene våre skal vere korrekt, tek vi atterhald om at feil kan skje. Dersom du oppdagar noko som ikkje stemmer, set vi pris på at du gjer oss merksame på det. Send ein e-post til webadmin@tussa.no, eller bruk kontaktskjemaet vårt.
 
Tussa tek ikkje ansvar for tap eller skade som måtte oppstå som følgje av bruken av informasjon frå nettsidene våre.
 
Tussa er ikkje ansvarleg for innhald på nettsider som det blir lenka til.