Årsrapport 2017

Økonomi og rapportar

Tussa sine økonomiske rapportar og nøkkeltal finn du i menyen til høgre.

Tussa hadde samla driftsinntekter på 811,7 mill. kr og eit driftsresultat på 131,6 mill. kr i 2017. Resultat før skatt vart 103,5 mill. kr, og etter skatt vart resultatet 56,8 mill. kr.