Årsrapport 2017

Tussa med årsresultat på 56,2 mill. kr

Resultatet er på nivå med 2017, og viser god drift innanfor alle forretningsområda. Det har vore få driftsavbrot innan både energi og breiband.

Tussa hadde samla driftsinntekter på 1 048,2 mill. kr og eit driftsresultat på 132,5 mill. kr i 2018. Resultat før skatt vart 98,1 mill. kr, og etter skatt vart resultatet 56,2 mill. kr.
 
Nøkkeltal for Tussakonsernet
2018
2017
Driftsinntekter
1 048,2 mill. kr
811,7 mill. kr
EBITDA
252,9 mill. kr
263,0 mill. kr
Driftsresultat
132,5 mill. kr
131,6 mill. kr
Resultat før skatt
98,1 mill. kr
103,5 mill. kr
Resultat etter skatt
56,2 mill. kr
56,8 mill. kr
Utbyte pr. aksje
13 042 kr pr. aksje
11 000 kr pr. aksje
Eigenkapital
869,1 mill. kr
850,0 mill. kr
Eigenkapitalprosent
29,5 %
34,8 %
Totalkapitalrentabilitet
6,8 %
6,6 %
 
  Meir om årsresultat 2018