Årsrapport 2016

Økonomi og rapportar

Tussa sine økonomiske rapportar og nøkkeltal finn du i menyen til høgre.

Rekneskapen for Tussakonsernet for 2. tertial 2017 syner eit driftsresultat på 76 mill. kr og eit resultat før skatt på 71 mill. kr. Omsetninga vart 514 mill. kr, totalkapitalen er 2 376 mill. kr og eigen-kapitalprosenten er 36,9 %.